Rozpoczęliśmy miesiąc codziennego odmawiania Różańca, który w naszym kościele odbywa się w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o 17.45. W październiku swój czas na modlitwę różańcową będą mieć dzieci, które zaprasza się w piątki na godz. 16.30. W tym dniu najmłodszym będą rozdawane nagrody, zaś w pozostałe dni okolicznościowe obrazki.

Różaniec jest doskonałym sposobem przeżywania naszej wiary w stałej łączności z Matką Bożą, z którą możemy wędrować po drogach tajemnic naszego odkupienia. To sama Maryja kilkakrotnie wzywała ludzkość do gorliwego odmawiania różańca. Uczyniła to w czasie swych objawień, m.in. w Lourdes (1858), w La Salette, w Fatimie (1917), w Beauraing (1932) i w Banneux (1933). Przywołujemy w pamięci naszego rodaka bł. Jana Pawła II, który często modlił się na różańcu i wielokrotnie zachęcał do korzystania z tej modlitwy.

Modlitwa różańcowa nabiera szczególnego znaczenia, gdy jest odmawiana we wspólnocie, np. w domu rodzinnym czy w świątyni. Dlatego duszpasterze zachęcają do wspólnej modlitwy w tutejszym kościele parafialnym. Warto zaznaczyć, że za wspólnotowe odmówienie w całości i bez przerwy jednej części różańca (pięciu dziesiątek) można uzyskać odpust zupełny. (mg)

CZYTELNIA: modlitwa różańcowa >> kliknij / odpusty w Kościele >> kliknij