Zawierzenie Matce Bożej Różańcowej rodzin parafii, eurosierot, rządzących, nauczycieli, wychowawców i rodaków przygotowujących się do służby Bożej zwieńczyło modlitewne spotkanie przed Jej cudownym wizerunkiem w kościele św. Pawła Apostoła. Obraz Pani Bocheńskiej został przyniesiony w procesji różańcowej przez pielgrzymów z sąsiedniej parafii św. Mikołaja, we czwartek 7 marca.

Licznie przybyli pielgrzymi z parafii św. Mikołaja oraz tutejsi parafianie wzięli udział we Mszy Świętej, pod przewodnictwem ks. infułata Zdzisława Sadki, kustosza bocheńskiego Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. – W Roku Wiary prosimy Matkę Bożą o uświęcenie naszych codziennych czynności, abyśmy dobrze wypełnili swoją misję życia na ziemi i swoim życiem dawali widoczne świadectwo naszej wierze – zauważył inicjator pielgrzymki ks. Zdzisław Sadko.

Proboszcz parafii św. Pawła Apostoła ks. Jan Nowakowski, wypowiadając akt zawierzenia Matce Bożej, wyraził wdzięczność za opiekę nad polskim narodem, za jego trwanie w pobożności Maryjnej, która „przyniosła nam zwycięstwo dobra nad złem, a w ostatnim pięćdziesięcioleciu radość z triumfu wiary”. Podziękował za wyróżnienie naszych pokoleń pontyfikatami papieży: Jana Pawła II, który „tak charyzmatycznie i przez 27 lat prowadził łódź Kościoła po wzburzonych falach współczesności” oraz Benedykta XVI, który „idąc śladami swojego poprzednika, z wielką mądrością i pokorą dawał świadectwo ewangelicznego sługi Bożej prawdzie”.

Ks. Jan Nowakowski polecił Matce Bożej Różańcowej tutejszą wspólnotę parafialną, jej rodziny i młode pokolenia, nauczycieli, wychowawców, eurosieroty, rządzących, a także powołanych do służby Bożej.

Dzisiaj także naszą parafię dotykają pokusy niewiary, zobojętnienia i groźnego laicyzmu. Chociaż tak wiele dobrych, szlachetnych rzeczy dzieje się na naszym parafialnym podwórku, to jednak zło jest bardziej krzykliwe, zagłuszające, które na różne sposoby próbuje się reklamować, wysuwa się na pierwszy plan. To ono utrudnia wychowywanie młodego pokolenia.

Maryjo, weź w swą opiekę nasze rodziny, które poddawane są kolejnej próbie wytrzymałości. Czy będą w stanie obronić się przed bezprzykładnymi, niszczącymi atakami? Aby ognisko rodzinne mogło płonąć światłem prawdy, ciepłem miłości i żarem gorliwości potrzeba często być razem.

Bądź Matką dla powiększającej się liczby eurosierot w naszej ojczyźnie, a także w naszym mieście i w parafii.

Młodym rodzinom daj odwagę, aby wielkodusznie podjęli się błogosławionego trudu przyjęcia kolejnego dziecka, a rządzącym, aby odpowiedzialnie i mądrze rozwiązywali problemy demograficzne, zapewniając rodzinom godne warunki życia i rozwoju. Aby chcieli i umieli rozwiązywać problemy bezrobocia, emigracji zarobkowej.

Nauczycielom i wychowawcom daj mądrość i siłę do wychowywania, tak , aby nie „burzyć przeszłości ołtarzy” a budować człowieczeństwo na mocnych, sprawdzonych przez wieki fundamentach: wiary, prawdy i miłości.

Polecamy Ci powołania do służby Bożej z naszej parafii – do kapłaństwa, zgromadzeń zakonnych. Tych, którzy jako kapłani lub siostry zakonne pracują w różnych parafiach diecezji, w kraju i za granicą – szczególnie naszego jedynego misjonarza w Afryce i tych pięciu kleryków, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

Po zakończeniu nabożeństwa obraz Matki Bożej powrócił w procesji modlitewnej – również z udziałem tutejszych kapłanów i parafian – do kaplicy sanktuaryjnej.

W Sanktuarium Matki Bożej Bocheńskiej procesje różańcowe z cudownym Obrazem odbywają się stale siódmego dnia każdego miesiąca. Z racji Roku Wiary zorganizowano pielgrzymki z wizerunkiem Matki Bożej do sąsiednich wspólnot parafialnych: w lutym do parafii św. Jana Nepomucena i w marcu do parafii św. Pawła Apostoła. (mg)

Galeria zdjęć Wojciecha Bursztyna   >> kliknij