Nasza parafia weszła w posiadanie relikwii krwi św. Jana Pawła II. Intronizacja tego skarbu do kościoła parafialnego zostanie dokonana przez bp. Władysława Bobowskiego podczas nabożeństwa fatimskiego – we wtorek, 13 maja. Uroczystość rozpocznie Msza Święta o godz. 19.00.

Podarowane parafii relikwie należą w Kościele katolickim do najważniejszych, czyli pierwszego stopnia, do których zalicza się krew świętego. Relikwiarz dotarł do Bochni staraniem ks. dr. Piotra Bajora z watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, niegdyś wikariusza w naszej wspólnocie parafialnej. Relikwie zostaną na stałe umieszczone tuż przy dębowej figurze św. Jana Pawła II w świątyni parafialnej. Miejsce kultu wyjątkowego świętego naszych czasów zostało przygotowane według koncepcji dr. hab. Dobrosława Bagińskiego, prof. KUL – specjalisty z zakresu architektury krajobrazu i kształtowania kultury przestrzeni, wyróżnionego medalem Papieskiej Rady ds. Kultury „Per Artem ad Deum” – Poprzez sztukę do Boga.

Intronizacji relikwii i poświęcenia ołtarza papieskiego dokona biskup senior diecezji tarnowskiej Władysław Bobowski. Hierarcha przez wiele lat pracował z kard. Karolem Wojtyłą w Episkopacie Polski, jak również był częstym świadkiem apostolskiej posługi papieża Jana Pawła II. Ceremonia została nieprzypadkowo zaplanowana 13 maja – w 33. rocznicę zamachu na życie Jana Pawła II. Uroczystość zainauguruje również tegoroczne wieczorne nabożeństwa fatimskie z procesją różańcową wokół kościoła. Dodajmy, że wierni będą mogli zabrać Iskrę Miłosierdzia, aby ponownie zaświeciła w rodzinnych domach, jako wyraz wdzięczności za dar kanonizacji papieża z Polski. (mg)