Po trzech latach naszych wspólnych starań w bardzo biednej dzielnicy stolicy Kamerunu Yaounde została wywiercona i uruchomiona studnia głębinowa. Po zainstalowaniu ręcznej pompy dokonano jej pobłogosławienia i nadania imienia dr. Filipa Adwenta, polskiego patrioty, posła UE żyjącego w latach 1955-2005. Studnia znajduje się na placu, na którym z czasem powstanie Centrum Dziecka.

Do powstania studni w znacznej mie­rze przyczynili się mieszkańcy Bochni i re­gionu, którzy w ciągu 3,5 roku, w ramach 16 zbiórek złożyli 135,5 tony makulatu­ry, co dało kwotę 38 460 zł. Te pieniądze stanowiły ok. 80% kosztów budowy stud­ni, a zatem śmiało możemy powiedzieć, że bochnianie stali się jej budowniczymi. Tym sposobem znacząco podniósł się standard życia tamtejszych ludzi, jak też bliżsi są budowy Centrum Dziecka.

Teren na którym znajduje się studnia został ogrodzony i są prowadzone pra­ce przygotowawcze do budowy nowego ośrodka misyjnego. Przed rozpoczęciem zasadniczych prac budowlanych koniecz­ne jest postawienie betonowych zbiorni­ków rozprowadzających wodę. Koszt ich budowy jest dość duży, dlatego po wa­kacyjnej przerwie kontynuujemy akcję: „Makulatura na misje”. Najbliższa zbiórka zużytego kartonu i pa­pieru odbędzie się w sobotę – 16 września – przy kościele św. Jana Nepomucena – w godz. od 7.00 do 16.00. U nas ta akcja zostanie przeprowadzona 14 października i będzie jednocześnie ostatnią w tym roku.

Przypominamy, że w przypadku proble­mów z magazynowaniem makulatury, moż­na wcześniej dostarczyć ją do bazy firmy recyklingowej Ekombud, znajdującej się przy ul. Partyzantów 7 (wjazd od ul. Gazowej). Poświadczenie przekazania makulatury można oddać organizatorom w dniu zbiórki. (mś)