W naszej parafii ponownie będzie zbierana makulatura na budowę studni w Sudanie Południowym. Zbiórka zostanie przeprowadzona na parkingu przy kościele parafialnym – w sobotę, 17 maja (w godz.: od 7.00 do 17.00).

W Bochni będzie to już trzecia jednodniowa akcja, którą z inspiracji misjonarzy salezjanów i we współpracy z Instytutem im. Filipa Adwenta, koordynuje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z tutejszej parafii. Poprzednie zbiórki odbyły się: w naszej parafii (8 marca) i w parafii św. Jana Nepomucena (12 kwietnia). W efekcie zebrano prawie 14 ton zużytego papieru i kartonu na łączną kwotę 3 330 zł. Organizatorzy postanowili kontynuować akcję w tych samych parafiach. Najbliższa zbiórka odbędzie się 17 maja w tutejszej parafii. Kontener na makulaturę będzie ustawiony w godz.: 7.00–17.00 na parkingu przy kościele św. Pawła Apostoła. Natomiast w parafii św. Jana Nepomucena akcję zamierza się powtórzyć 14 czerwca.

Prowadzona w różnych miastach Pol­ski akcja – „Makulatura na misje” – stano­wi realną pomoc dla mieszkańców Suda­nu Południowego, mających problem z do­stępem do źródeł wody pitnej. Jedno uję­cie wody przypada na 1700 osób, stąd wie­lu Sudańczyków jest zmuszonych pić wodę zanieczyszczoną z kałuż, czy też z okresowo przepływających rzek, co wiąże się z ryzykiem zachorowania na malarię i zakaże­nia pasożytami. Dzięki misjom katolickim są tam budowane studnie za pieniądze ze sprzedaży zebranej u nas makulatury. Koszt jednego takiego ujęcia wody – uzależnio­ny od warunków geologicznych – wynosi ok. 50 tys. zł. W Sudanie Południowym stud­nie są wiercone na głębokość nawet 80 m, a każdej z nich – tym sposobem sfinanso­wanej – jest nadawany patron. Studnia, któ­rą zamierza się wybudować za sprawą akcji przeprowadzanej m.in. w Bochni będzie no­sić imię Filipa Adwenta (*1955 †2005).

Instytut im. Filipa Adwenta   >> zobacz

Pamiętajmy, że 1 kg makulatury to 75 litrów wody dla Afryki. Według tych obliczeń pierwsze bocheńskie zbiórki nie­potrzebnego papieru, kartonu, książek czy gazet pozwoli Sudańczykom zaczerp­nąć niemało świeżej wody. Jest kolejna okazja, aby dać im jeszcze więcej i z czasem dopełnić dzieła budowy choćby jednej studni. (mg)