W bocheńskiej kopalni soli zostały na stałe umieszczone relikwie św. Kingi. Intronizacji doczesnych szczątków patronki górników solnych do podziemnej kaplicy dokonał bp Leszek Leszkiewicz. Uroczystość odbyła się 23 czerwca – w trzecią rocznicę wpisania żupy na listę Światowego Dzie­dzictwa UNESCO.

Relikwie trafiły do bocheńskiej żupy dzięki życzliwości Sióstr Klarysek ze Starego Sącza. W niedzielę – 19 czerwca – w tamtejszym klasztorze relikwiarz (tworzą go dwa zespolone kruchy solne, w które wtopiony jest pierścień, co nawiązuje do legendy o świętej) przejął prezes kopalni soli Zbigniew Rojek, któremu towarzyszył m.in. burmistrz Bochni Stefan Kolawiński. Następnie górnicy i inni mieszkańcy Solnego Grodu, a wśród nich nasi parafianie, wzięli udział we Mszy Świętej przy ołtarzu papieskim na starosądeckich błoniach. Uroczysta Eucharystia, której głównym celebransem był biskup rzeszowski Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP – rozpoczęła całodniowe obchody Diecezjalnego Święta Rodziny. Wtedy też biskup tarnowski Andrzej Jeż oficjalnie przekazał relikwie włodarzom kopalni soli, jak też ogłosił papieski dekret o ustanowieniu św. Kingi patron­ką Starego Sącza. Uroczystość zgromadziła wielu wiernych z różnych stron Małopolski, wśród których byli m.in. rodzice Prezydenta RP – Janina i Jan Dudowie.

Tuż po przewiezieniu do Bochni relikwie zostały wystawione w bazylice św. Miko­łaja, gdzie były adorowane przez bochnian aż do momentu ich procesyjnego przeniesienia do podziemnej kaplicy św. Kingi. (mg)

Relikwie św. Kingi w drodze do kopalni soli   >> zobacz