„Moja rodzina” to temat konkursu plastycznego, ogłoszonego z okazji diecezjalnego Marszu dla Życia i Rodziny, który odbędzie się 20 października w Bochni. Do udziału w konkursie zachęca się przedszkolaków, dzieci klas zerowych i uczniów szkół podstawowych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane na naszej stronie i na łamach gazety parafialnej.

Konkurs – wpisujący się program marszu, który w październiku przejdzie bocheńskimi ulicami – przede wszystkim ma służyć ukazaniu wartości i roli rodziny w naszym życiu. Ma on przypominać o godności życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci, a także ma inspirować do budowania cywilizacji życia. Zamiarem organizatorów konkursu jest również to, aby stał się on dla dzieci sposobnością do wzbogacenia wrażliwości i kreatywności, pobudzenia do twórczej pracy, a także do rozwijania zainteresowań plastycznych.

Prace konkursowe należy wykonać w formatach A4 lub A3, w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, collage. Będą one oceniane w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy „0”, klasy I – III, klasy IV – VI. Jury konkursowe dokona oceny prac wg następujących kryteriów: samodzielność wykonania, zgodność pracy z tematem, pomysłowość i estetyka wykonania.

Odpowiednio opisane prace należy składać w se­kretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bochni – do 10 października br. Laureaci zostaną nagrodzeni 20 października, podczas pikniku na bocheńskim Rynku, wieńczącego Marsz dla Życia i Rodziny. (mg)

Regulamin konkursu   >> zobacz