Spektakl pt. "Gniazdo, z którego wyszedłem" w kościele św. Pawła Apostoła w Bochni

W niedzielę, 20 listopada, w tutejszym kościele odbędzie się spektakl teatralny opowiadający o okupacyjnych losach Karola Wojtyły, na podstawie wspomnień robotników krakowskiej fabryki Solvay. Sztukę pt. „Gniazdo, z którego wyszedłem” wykonają aktorzy amatorzy Theatrum Mundi, na zaproszenie Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, działającego przy naszej parafii.

Spektakl wyreżyserowała prof. Anna Osławska, która też napisała do niego scenariusz w oparciu o wspomnienia robotników Zakładów Sodowych Solvay w Krakowie, z którymi pracował młody Karol Wojtyła. Wspomnienia – zebrane i opracowane przez Karolinę Biedrzycką – po raz pierwszy zostały zaprezentowane w 1966 roku, gdy Karol Wojtyła był arcybiskupem metropolitą krakowskim. Zbiór ten jest dokumentem, stanowiącym unikatowe świadectwo rozwoju powołania, wielkości i świętości niezwykłego człowieka, jakim był papież Jan Paweł II.

Wspomnienia robotników Solvay`u wykonują aktorzy Teatralnego Centrum Wartości i Pojednania „Theatrum Mundi”, noszącego imię Mieczysława Kotlarczyka, mistrza i nauczyciela teatralnego Karola Wojtyły. Centrum funkcjonujące pod patronatem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie skupia aktorów profesjonalnych i amatorów, dla których nadrzędnym celem jest służenie wartościom poprzez słowo, wzorem Teatru Rapsodycznego i jego twórców.

Ekipę teatralną na bocheńskiej scenie będą stanowić amatorzy, należący do Rodziny Kolpinga w Luborzycy. Wydarzenie to bowiem wpisuje się obchodzoną przez Dzieło Kolpinga 20. rocznicę beatyfikacji jego patrona ks. Adolfa Kolpinga, której dokonał Jan Paweł II.

Spektakl – na który wstęp jest wolny – rozpocznie się o godz. 16.00 w dolnej części kościoła. Po przedstawieniu będzie możliwość nabycia książki pt. „Ten człowiek w drewniakach” w opracowaniu Karoliny Biedrzyckiej. (mg)