W naszej parafii rozpoczynają się zapisy na zorganizowany pobyt wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży w Sopocie. Kolonia odbędzie się w dniach od 27 czerwca do 12 lipca br. o charakterze rekolekcyjnym, wypoczynkowym i rekreacyjnym. Jej organizacji podjęła się siostra katechetka Benita Bochenek. Chętni mogą zgłaszać się do końca kwietnia.

Propozycja udziału w kolonii wakacyjnej jest kierowana do uczniów szkół podstawowych (począwszy od klasy drugiej) oraz młodzieży gimnazjalnej. Na pobyt w wyjątkowym mieście nad Morzem Bałtyckim złożą się wypoczynek i rekreacja, a nade wszystko elementy rekolekcji, stąd codziennie przewidziano modlitwę – ranną i wieczorną, przed i po posiłkach oraz uczestnictwo we Mszy Świętej. W programie uwzględniono naukę śpiewu, udział w spotkaniach zabawowo-edukacyjnych, wspólne przeżywanie „pogodnych wieczorków”. Nie zabraknie również wycieczek, dyskoteki, zawodów sportowych, itp. Dodajmy, że w przygotowanie poszczególnych punktów programu będą włączeni wszyscy uczestnicy.

Koszt kolonii to 850 zł (w tym dowóz dzieci pociągiem kolonijnym, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, rejs statkiem). Zaliczkę w wysokości 200-250 zł należy wpłacić do końca kwietnia, zaś zasadniczą kwotę należy uiścić do 20 czerwca. W tym okresie trzeba również złożyć wypełnione karty kolonijne. Wszelkie sprawy organizacyjne prowadzi s. Benita (tel. kontaktowy 506 350 676). (sbb)