Blisko 130 dzieci odwiedziło ponad tysiąc mieszkań w ramach ubiegłorocznego kolędowania misyjnego w parafii św. Pawła Apostoła. Zebrana w ramach kolędy kwota 12 560 zł została przekazana na sfinansowanie projektów złożonych przez tarnowskich misjonarzy, pracujących m.in. w Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej, Zambii, Brazylii i Peru. W połowie stycznia kolędę podsumowano okolicznościowymi spotkaniami w parafii oraz w diecezji tarnowskiej.

Na terenie tutejszej parafii kolęda misyjna – pod hasłem „Nsatu Nzambi, nsatu kuzaba”, co oznacza „Głód Boga i głód chleba, który cierpią dzieci” – odbyła się 27 i 28 grudnia ubiegłego roku. Udział w niej wzięło 25 grup złożonych ze 192 kolędników (w tym 65 opiekunów), którzy odwiedzili ogółem 1 074 mieszkania. Dzieci przebrane w kolorowe kolędnicze stroje prezentowały w domach i mieszkaniach specjalnie przygotowany program, w ramach którego głosiły radosną nowinę o Bożym narodzeniu, jak również uwrażliwiały parafian na potrzeby swoich rówieśników w krajach misyjnych.

W sobotę, 14 stycznia, 50. dzieci biorących udział w kolędzie udało się wraz z ks. proboszczem Janem Nowakowskim i s. Benitą Bochenek na XIV Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych, które tym razem odbyło się w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż. Do Nowego Sącza przyjechało ponad 2,5 tysiąca kolędników misyjnych z 88. parafii diecezji tarnowskiej i z jednej parafii diecezji przemyskiej. Wtedy też odbył się pierwszy konkurs wiadomości o pracy misjonarzy w krajach wspomaganych przez kolędników.

XIV Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych w Nowym Sączu   >> kliknij

Natomiast w niedzielę, 15 stycznia, nastąpiło podsumowanie kolędy misyjnej w parafii, w której odbyła się także 14. jej edycja. Kolędnicy uczestniczyli we Mszy świętej oraz w okolicznościowym spotkaniu w dolnej części kościoła.

Dodajmy, że podczas ferii zimowych czworo dzieci z naszej parafii spędzi kilka dni w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie-Kozieńcu. Jednocześnie przypominamy o możliwości włączenia się działalność koła misyjnego, prowadzonego w parafii w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Cotygodniowe spotkania koła przybliżają jego uczestnikom realia życia na misjach, a także rozbudzają odpowiedzialność za misje i misjonarzy poprzez modlitwę, ofiarę i angażowanie się w różne przedsięwzięcia, jak choćby właśnie w akcję kolędników misyjnych. Spotkania koła misyjnego odbywają się w piątki o godz. 17.00, w dolnej części kościoła. (mg)

Nasi kolędnicy na spotkaniu w Nowym Sączu

Fot.: Kinga Styrna, s. Benita Bochenek