12 stycznia 2013 r. XV Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych w parafii św. Pawła Apostoła w Bochni. Fot. Wojciech Bursztyn

Około 2 tysiące kolędników misyjnych z diecezji tarnowskiej gościło w tutejszym kościele w sobotę, 12 stycznia. Dzieci w barwnych strojach wspólnie radowały się z kolędowania na rzecz swoich rówieśników w Republice Konga, Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Brazylii i Wietnamie. Na spotkanie przybył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

XV Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych – tym razem w bocheńskiej parafii św. Pawła Apostoła – rozpoczęła uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem pasterza diecezji tarnowskiej bp. Andrzeja Jeża. – Chcemy przede wszystkim dać innym ludziom siebie. To jest najwspanialszy dar – zauważył w homilii biskup tarnowski.

Ordynariusz diecezji podkreślił, jak bardzo jest potrzebne nasze modlitewne i materialne zaangażowanie w sprawę misji. – Najszybszym środkiem transportu, który może nas zabrać w dowolne miejsce świata jest modlitwa za misjonarzy i za ludzi, którym oni pomagają. Możemy wspierać ich w sposób duchowy, ale możemy także wiele czynić tutaj na miejscu, w naszych miejscowościach, w naszych parafiach, aby praca misjonarzy była możliwa, skuteczna oraz aby mieli konieczne środki pomocy najuboższym mieszkańcom krajów misyjnych. Praca na rzecz misji w naszych wspólnotach parafialnych jest niezwykle ważna i daje nam wszystkim szansę realizowania powołania misyjnego – mówił bp Andrzej Jeż.

Biskup tarnowski podziękował dzieciom w Polsce, za ich zaangażowanie w akcję „Kolędników Misyjnych”. Podkreślił ich żarliwą i gorliwą odpowiedź na apel, abyśmy dzielili się wiarą z innymi ludźmi, co szczególnie akcentuje się w przeżywanym obecnie Roku Wiary.

Ordynariusz diecezji również apelował, aby działalność misyjna, do której jesteśmy powołani, obejmowała całe nasze życie. – Pamiętajmy, że nasze powołanie misyjne nie może wyrażać się jedynie w jednorazowych akcjach, ale musi obejmować całe nasze życie. Dzielmy się wiarą w Jezusa poprzez uczynki miłości – oto nasze podstawowe zadanie, które mamy wypełniać każdego dnia, szczególnie w tym roku, który jest Rokiem Wiary. Módlmy się więc gorąco, byśmy nigdy nie wahali się dawać świadectwa Bogu, który w braciach i siostrach najmniejszych i najuboższych nadal szuka schronienia. Bądźmy stale kolędnikami misyjnymi, dzielmy się naszą wiarą, aby nasi bliscy, gdziekolwiek żyją, mieli możliwość poznania Jezusa Chrystusa i przyjęcia Go do swojego życia – zakończył bp Andrzej Jeż.

Po Eucharystii jedna z grup kolędniczych parafii św. Pawła Apostoła zaprezentowała się przed pasterzem diecezji. Następnie wszystkie dzieci wzięły udział w animacji pt. „Chwalmy Pana śpiewem i tańcem”, prowadzonej przez wodzireja tańca Zofię Juchno-Bąk oraz spotkały się z misjonarzami z Boliwii, Peru i Republiki Środkowoafrykańskiej. Mali kolędnicy obejrzeli film o życiu na misjach, a także wzięli udział w konkursach na najpiękniejsze stroje i najciekawszą gwiazdę. Uczestnikom spotkania towarzyszył zespół klerycki Bethesda z WSD w Tarnowie.

W akcji „Kolędnicy Misyjni 2012”, przeprowadzonej między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem w parafiach diecezji tarnowskiej, wzięło udział 20 tysięcy dzieci. Hasłem kolędy były słowa: „E kangbi mabe ti e”, co w języku sango w Republice Środkowoafrykańskiej oznacza: „Dzielmy się wiarą”. Ofiary zebrane przez małych kolędników zostaną przekazane na sfinansowanie kilku nowych lub kontynuowanie dotychczasowych projektów, prowadzonych przez polskich księży, siostry i świeckich na rzecz dzieci z Republiki Konga, Republiki Środkowoafrykań­skiej, Kamerunu, Brazylii i Wietnamu. W ubiegłym roku do Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie wpłynęły głównie wnioski o finansowe wsparcie dożywiania, le­czenia i edukacji dzieci. Dokładne dane wraz z kwotą zebranych pieniędzy zostaną podane przez organizatora po rozliczeniu się wszystkich parafii. Podczas poprzedniej akcji w diecezji tarnowskiej zebrano rekordową kwotę – prawie 1 mln 370 tysięcy zł.

Dodajmy, że w samej tylko parafii św. Pawła Apostoła w Bochni kolędnicy misyjni odwiedzili ponad 1500 rodzin. W dwa popołudnia – 27 i 28 grudnia ub.r. – domy i mieszkania parafian odwiedziło 27 grup kolędniczych, liczących 210 dzieci. Zebrano wtedy łącznie 14 407 zł. (mg)

 

Galeria zdjęć Wojciecha Bursztyna   >> kliknij

Materiał filmowy Piotra Rogusza