„Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się
na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską
i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy.
Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości” (Poznań, 3.06.1997).

„Otóż właśnie, drodzy przyjaciele, w takim momencie, nazwijmy go »momentem Westerplatte«, a momentów podobnych jest wiele, nie stanowią tylko jakiegoś historycznego wyjątku, powtarzają się w życiu społeczeństwa, w życiu każdego człowieka.
Więc w takim momencie pamiętajcie: oto przechodzi w twoim życiu Chrystus i mówi: »Pójdź za Mną«.
Nie opuszczaj Go. Nie odchodź. Przyjmij to wezwanie. W przeciwnym razie może zachowasz »wiele majętności«, tak jak ten młodzieniec z Ewangelii, ale »odejdziesz smutny«. Pozostaniesz ze smutkiem sumienia” (Westerplatte, 12.06.1989).

„Niech światło Chrystusa oświetla wasze życia. Nie czekajcie, aż staniecie się starsi, by wtedy wyruszyć ścieżką świętości. Świętość jest zawsze młoda, tak jak wieczna jest młodość Boga. Przekażcie wszystkim piękno kontaktu z Bogiem, który nadaje sens Waszemu życiu. Poszukując sprawiedliwości, propagując pokój, w Waszym braterskim i solidarnym oddaniu, niech nikt
nie będzie lepszy od Was! Jak piękne są słowa piosenki:

»Światłość świata! Ziemi sól! Bądźcie dla świata obliczem miłości. Bądźcie dla ziemi odblaskiem Jego światła«.

To najpiękniejszy i najbardziej cenny dar, jaki możecie dać Kościołowi na całym świecie” (XVII ŚDM 2002 – Toronto, Kanada).

|oprac. ks. Sławomir Sosnowski|