Kilkanaście dziewcząt zostało włączonych do DSM-u w naszej parafii, co nastąpiło podczas uroczystej ceremonii w niedzielę, 15 grudnia. Tego dnia młode parafianki oddały się pod opiekę Matki Bożej Niepokalanej.

Przyjęcia 15 dziewcząt do służby Maryjnej dokonał proboszcz parafii ks. Jan Nowakowski. Ceremonia nastąpiła podczas Mszy Świętej dla najmłodszych parafian, pod przewodnictwem ks. Łukasza Platy. Nowo przyjęte dziewczęta oddały się pod opiekę Matki Bożej Niepokalanej i na znak tej decyzji przyjęły cudowny medalik Niepokalanego Poczęcia NMP. Otrzymały również plakietki z logo DSM. Świadkami tego wydarzenia były rodziny dziewcząt oraz ich rówieśnicy.

Opiekę nad Dziewczęcą Służbą Maryjną w tutejszej parafii sprawuje s. Benita Bochenek. W tym dziele wspierają ją starsze dziewczęta, pełniące funkcję przewodniczek diecezjalnych. Kilkadziesiąt dziewcząt należących do parafialnego DSM-u systematycznie pogłębia swoje życie religijne, a wzorem dla nich jest Maryja. Odbywają one cotygodniowe spotkania, na które składają się: modlitwa, formacja i rekreacja. Dziewczęta biorą aktywny udział w uroczystościach religijnych w parafii, jak również włączają się w dzieła modlitewne i charytatywne. (mg)

Galeria zdjęć Moniki Kolawińskiej   >> kliknij