Do parafii dotarł kolejny list ks. Michała Rachwalskiego, naszego rodaka pracującego w Bimbo w Republice Środkowoafrykańskiej. Tym razem misjonarz opisuje swoją posługę „w lesie” i przybliża funkcję katechisty, na co dzień troszczącego się o tamtejszą wspólnotę wierzących.

W obecnym roku duszpasterskim ks. Michał odpowiada za ewangelizację w sektorze le­śnym tamtejszej parafii pw. św. An­toniego Padewskiego. Ma pod pieczą 9 kaplic, wokół których skupiają się wspólny katolickie, a najdalsza jest położona ok. 70 km od centrum parafii.

Dojazd do nich nie jest aż tak trudny w po­rze suchej, ale gdy jest pora mokra (wła­śnie się rozpoczęła), to laterytowa, miej­scami nieubita droga pokrywa się ogrom­nymi kałużami, błotem, a czasami poła­manymi drzewami. Wtedy dojazd do wio­ski może być utrudniony albo wręcz nie­możliwy, ale póki co, jeszcze tak mi się nie zdarzyło.

Misjonarz rodem z Bochni pisze dalej, że odpowiedzialnym za wspólnotę wierzących przy każdej z kaplic jest katechista, a wspierają go pomocniczy katechiści i rada kaplicy.

Są to osoby świeckie, dbające tak jak potrafią o ugruntowanie wiary pośród nich samych. Oczywiście najważniejszą rolę pełni katechista, gdyż on jest odpo­wiedzialny za katechezę, jak i sprawowa­nie celebracji niedzielnych i świątecznych (przewodniczeniu liturgii słowa), podczas nieobecności księdza. Bycie katechistą to pewien honor w wiosce, dlatego wielu chciałoby pełnić taką funkcję, ale niestety, nie każdy się do niej nadaje. Przede wszystkim powinien być to człowiek, który żyje zgodnie z przyka­zaniami Bożymi i kościelnymi.

Ks. Michał pozdrawiając z serca Afryki, kieruje także słowo do swoich rodaków z myślą o nadchodzącej uroczystości ku czci św. Pawła Apostoła oraz zbliżających się letnich wakacjach.

Serdecznie wszystkich Was pozdrawiam, życząc pięknego odpustu parafialnego, a na czas wakacji efektyw­nego wypoczynku.

Niech Bóg Was strzeże! – Nzapa a bata i!
ks. Michał Rachwalski

Pełną treść listu ks. Michała, pt. „Duszpasterstwo »w lesie«”, publikujemy w nowym numerze biuletynu „Głos Parafii” (nr 143).

Polecamy   >> Mali Afrykańczycy obdarowani