W niedzielę, 29 kwietnia, około 20 osób ze wspólnoty neokatechumenalnej, skupionej przy parafii św. Pawła Apostoła, przeszło ulicami Bochni, by śpiewem głosić miłość Chrystusa Zmartwychwstałego.

Jednym z kierunków nowej ewangelizacji w dzisiejszych czasach jest tzw. ewangelizacja uliczna, w czasie której wiele osób ma możliwość doświadczenia Boga i otwarcia się na działanie Ducha Świętego. Kerygmat (z gr. głoszę, krzyczę) to najbardziej podstawowe i najprostsze głoszenie Ewangelii. Ewangelizacja uliczna to nie wykłady na temat Pana Boga, ale pomaganie człowiekowi, aby spotkał się z żywym Bogiem. Śpiewanie pieśni religijnych, taniec ewangelizacyjny, marsze, itp. to narzędzia w głoszeniu Chrystusa Zmartwychwstałego na ulicach.

W ostatnią niedzielę kwietnia tutejsza wspólnota neokatechumenalna, po krótkiej modlitwie i osobistym błogosławieństwie, wyruszyła na bocheńskie ulice, aby śpiewem głosić miłość Chrystusa. Śpiewano m.in. „Zmartwychwstał Pan” i Psalm 150. „Alleluja!”. Jak uczy doświadczenie – większość chrześcijan, także tych przebudzonych duchowo, ma wielkie trudności w dostrzeganiu Boga działającego w świecie i w życiu każdego z nas. Taka forma ewangelizacji nie jest narzucaniem wiary innym, ale odkrywaniem przed człowiekiem obrazu i podobieństwa Bożego. Bóg nas kocha i jest „zakochanym poetą, układając o każdym z nas niepojętą dla reszty ludzi »Pieśń nad Pieśniami«” – jak mawiał ktoś mądry. (jn)

Fot.: Sebastian i Jola Nanek