Kilkudziesięciu wiernych tutejszej parafii uroczyście zakończyło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego w Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 25 grudnia. Dar kilkumiesięcznej modlitwy, za zagrożone życie poczętych dzieci, parafianie złożyli na ręce kapłanów w czasie Mszy świętej o godz. 9.30.

Tegoroczną Duchową Adopcję Dziecka Poczętego – począwszy od 27 marca – podjęło ponad 100 osób. Każda z nich odmawiała codziennie, przez dziewięć miesięcy, jedną tajemnicę różańcową oraz specjalną modlitwę w intencji dziecka, którego życie było zagrożone. To bezinteresowne i osobiste dzieło stanowi również modlitewną pomoc dla ludzi cierpiących z powodu grzechu aborcji. (mg)