W poniedziałek 26 marca – w uroczystość Zwiastowania Pańskiego – wierni tutejszej parafii podejmą Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Ceremonie włączenia w to szlachetne dziewięciomiesięczne dzieło odbędą się podczas Mszy świętych o godz. 8.00 i 18.00.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitwą w obronie poczętego dziecka zagrożonego aborcją, czyli zabiciem w łonie matki. Trwa przez dziewięć miesięcy – tyle, ile trwa rozwój dziecka pod sercem matki i polega na codziennym odmawianiu jednej dowolnej tajemnicy różańca świętego oraz specjalnej modlitwy. Można również podjąć dodatkowe postanowienia np. częstszą spowiedź, częstszą Komunię świętą, adorację Najświętszego Sakramentu, walkę z jakąś słabością, wadą, czy też pomoc biednemu.

W codziennej modlitwie poleca się dziecko znane tylko Bogu. Otoczeni nią zostają również rodzice dziecka, aby pomóc im w przyjęciu tego daru. Ta modlitwa chroni matkę przed aborcją i jej tragicznymi skutkami. Chroni także lekarzy i personel medyczny, który uczestniczyłby w dokonaniu aborcji.

Duchowa Adopcja jest próbą wypełnienia Jasnogórskich Ślubów Narodu z 26 sierpnia 1956 r., kiedy Polacy przyrzekali Panu Bogu i Maryi  „stać na straży budzącego się życia, walczyć w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski”.

Modlitwę Duchowej Adopcji może podjąć każdy. A więc dzieci pod opieką rodziców, młodzież, małżonkowie, osoby samotne, starsze – wszyscy, którzy pragną ratować dzieci nienarodzone, których życie jest zagrożone.

 

www.duchowaadopcja.com.pl

 

 

Uratuj Świętego!

A już dziś można przyłączyć się do nowenny w intencji dzieci nienarodzonych, odbywającej się w ramach akcji „Uratuj Świętego”. Tegoroczna czwarta jej edycja  nosi hasło „Życie jest piękne” i dotychczas zgłosiło w niej swój udział blisko 13 tysięcy osób.

Na każdy dzień nowenny przygotowano rozważania tekstowe i dźwiękowe, komentarze na wideo autorstwa ludzi mediów, aktorów i muzyków. Całość wieńczy indywidualna lub wspólnotowa modlitwa. Jak informują organizatorzy – do tej akcji można włączyć się w każdym momencie, do czego też zachęcamy. (mg)

 

www.uratujswietego.pl