W naszej parafii neokatechumenat (Droga) istnieje od roku 1998. Obecnie obejmuje dwie grupy. Aby móc należeć do tej wspólnoty należy uczestniczyć w katechezach, które prowadzone są przez przygotowanych ludzi (katechistów). W tych spotkaniach zawsze uczestniczy ksiądz.

W tygodniu odbywają się następujące spotkania (wszystkie w sali na plebanii):

▪ Liturgia Słowa
 – we wtorki (grupa starsza) i w czwartki (grupa młodsza) o godz. 19.30.
Jest to nabożeństwo Słowa Bożego (rozważanie Pisma Świętego).
▪ Eucharystia (uczestniczą wszyscy) – w sobotę o godz.19.30.

Opieka duszpasterska: Ks. Proboszcz Leszek Rojowski

************

Wzór chrześcijańskiego życia daje Święta Rodzina z Nazaretu. Patronuje ona wspólnocie neokatechumenalnej.

Neokatechumenat jako katechumenat pochrzcielny narodził się przed 40 laty w Hiszpanii z inicjatywy Kiko Arquello. Stał się on odpowiedzią na wezwanie Soboru Watykańskiego II, który postulował większe zaangażowanie ludzi świeckich w życie Kościoła. Nie został uznany jako stowarzyszenie, ruch czy zgromadzenie zakonne, przyjęto go natomiast za jeden z odpowiednich – dla współczesnych czasów – sposobów wprowadzania w dojrzałe chrześcijaństwo ludzi dorosłych. Opiera się na trzech podstawowych elementach: Słowie Bożym, Liturgii i Wspólnocie (tzw. trójnóg).

Istotne dla określenia charakteru neokatechumenatu jest znaczenie posłuszeństwa Kościołowi, wyrażanego w praktyce poprzez posłuszeństwo papieżowi oraz biskupom lokalnym; na poziomie parafii jest to posłuszeństwo woli proboszcza. Zasady działania wspólnot zostały spisane i zawarte w tzw. Statutach, które zatwierdziła Stolica Apostolska.

Ks. Piotr Pawlukiewicz o neokatechumenacie (z katechizmu poręcznego)   >> kliknij

Neokatechumenat jest otwarty dla wszystkich. Każdy zainteresowany pogłębieniem swej wiary i odczuwający potrzebę własnego doskonalenia i wzmacniania życia duchowego może przystąpić do wspólnoty. Zapraszamy!
Znajdziesz tu wzmocnienie i pogłębienie swojej wiary, oraz braterską pomoc i serdeczną atmosferę.