„Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy jesteście uprawną ziemią Bożą, budowlą Boga” (1 Kor 3,9). Kościół jest rzeczywiście budowlą Bożą i ten Kościół – w myśl hasła obecnego roku duszpasterskiego – ma być naszym domem. Domem przez duże „D”. Także parafia ma być naszym domem – wspólnotą pełną ciepła, miłości, wzajemnej troski, zaangażowania. Te refleksje stały się przyczynkiem do zorganizowania i przeprowadzenia w naszej Pawłowej wspólnocie Parafialnego Dnia Jedności, który odbył się w niedzielę, 22 kwietnia, w naszym dolnym kościele w godzinach przedpołudniowych.

Radosne budowanie wspólnoty rozpoczęło się od Eucharystii sprawowanej przez Księdza Proboszcza. Uczestniczyło w niej około stu osób zaangażowanych na co dzień w grupach i wspólnotach działających przy parafii. Rozważania zasłyszane w homilii oraz ogólne wprowadzenie do pracy w grupach pozwoliły podjąć temat rozwijania parafii jako wspólnoty wspólnot już w mniejszych grupach. Nad całością prac czuwali animatorzy. Przedstawione wyniki prac pokazały potrzebę jeszcze większego zaangażowania w tworzenie parafialnej wspólnoty. Zaakcentowano w nich także konieczność powrotu do źródeł – na wzór pierwotnego Kościoła, gdzie „trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). Dotknięto także problemu zaangażowania młodzieży w życie parafii oraz pozyskiwania nowych członków do swoich wspólnot – nie w ramach rywalizacji, ale twórczej współpracy. Część dyskusyjno-formacyjną dnia jedności zwieńczyła wspólna modlitwa Regina coeli i zawierzenie Matce Bożej przyszłości naszej wspólnoty parafialnej, na czele z Księdzem Proboszczem, a także błogosławieństwo na czas owocnego działania w ramach swoich wspólnot i wraz z innymi grupami. Radosnym akcentem była zorganizowana agapa, która zakończyła IV Parafialny Dzień Jedności. Wszyscy uczestnicy podkreślali, że warto postarać się, by takie dni jedności organizować u świętego Pawła zdecydowanie częściej. (xkb)

Galeria zdjęć z tego spotkania   >> kliknij