W parafii rozpoczynamy modlitewne czuwania przed nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. Będą one odbywać się dwa razy w tygodniu – we czwartek i w piątek. W naszej wspólnocie parafialnej stację peregrynacyjną zaplanowano w sierpniu br.

Zasadniczym punktem programu tych spotkań modlitewnych będzie Eucharystia. Wtedy będą też odczytywane fragmenty listów św. Pawła Apostoła oraz słuchany Dzienniczek św. siostry Faustyny. Przewidziano również czas na indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu i wspólne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Czwartkowe czuwania będą w godz.: od 18.00 do 20.00, zaś w piątki modlitwa będzie rozpoczynać się o godz. 15.00.

Peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego oraz reli­kwii św. siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II w diecezji tarnowskiej zainaugurowano 14 września ub. roku przy starosą­deckim Ołtarzu Papieskim. Do dekanatu Bochnia Zachód obraz wraz z relikwiami trafią 17 sierpnia, zaś w naszej parafii 24-godzin­na stacja peregrynacyjna nastąpi 24/25 sierpnia. Bezpośrednim przygotowaniem do tego wydarzenia będzie triduum modlitewne, popro­wadzone przez ojca misjonarza. Zakończenie peregrynacji przewidziano w czerwcu 2015 r. w Tarnowie. (mg)

Kalendarium nawiedzenia obrazu i relikwii w diecezji tarnowskiej  >> zobacz

Relacje z kolejnych parafii przeżywających peregrynację   >> zobacz