Jak co roku – 1 listopada – Kościół katolicki uroczyście upamiętnia rzesze znanych i nieznanych świętych. Radujemy się z faktu, że wielu naszych bliskich zmarłych dostąpiło już zbawienia i po raz kolejny możemy sobie uświadomić prawdę
o powszechnym powołaniu każdego z nas do świętości. Z kolei 2 listopada – w Dzień Zaduszny – wspominamy wszystkich wiernych zmarłych.

W tych wyjątkowych dniach – oddawania czci świętym i wspominania zmarłych – będziemy mogli uczestniczyć we wspólnotowej modlitwie w naszym kościele oraz na bocheńskich cmentarzach, przy grobach naszych bliskich. Pamiętajmy również
o najcenniejszym darze dla naszych zmarłych, jaki możemy zyskać w tych dniach, czyli o odpuście zupełnym. |KazKo|


UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 1 listopada (piątek)

Msze święte: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00
Różaniec za zmarłych wypominanych w kościele parafialnym o godz. 16.30

NABOŻEŃSTWA NA BOCHEŃSKICH CMENTARZACH

Procesja różańcowa na cmentarz przy ul. Orackiej wyruszy z bazyliki św. Mikołaja, tuż po Mszy świętej o godz. 13.30.
W kaplicy na tym cmentarzu zostanie również odprawiona Msza o godz. 15.00. Modlitewne spotkanie na cmentarzu na Łychowie rozpocznie o godz. 14.00 Msza w tamtejszej kaplicy, a następnie procesyjnie zostanie odmówiony różaniec.
Natomiast na cmentarzu św. Rozalii modlitwa różańcowa rozpocznie się o godz. 15.30.


DZIEŃ ZADUSZNY, 2 listopada (sobota)

Msze święte: 6.30, 8.00, 9.30, 16.30, 18.00
Nieszpory za parafian zmarłych w ciągu roku o godz. 17.30


WYPOMINKI

Od 1 do 8 listopada ranne lub wieczorne Msze święte, a przez cały listopad modlitwę różańcową o godz. 17.30
(w niedziele o 16.30), będziemy ofiarować za zmarłych wypominanych w kościele parafialnym. Całoroczna modlitwa
za zmarłych wypominanych odbywa się w każdą niedzielę, przed Mszami o godz. 9.30 i 12.30.


ODPUST ZUPEŁNY ZA ZMARŁYCH

W pierwszych ośmiu dniach listopada możemy uzyskiwać najcenniejszy dar dla zmarłych – ODPUST ZUPEŁNY.
Można go zyskać raz na dzień dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej.

Aby uzyskać taki odpust należy od południa uroczystości Wszystkich Świętych do północy Dnia Zadusznego nabożnie odwiedzić kościół i odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga lub od 1 do 8 listopada nabożnie odwiedzić cmentarz
i przynajmniej w myśli pomodlić się za zmarłych.

W celu uzyskania odpustu zupełnego dla dusz w czyśćcu cierpiących trzeba również spełnić zwykłe warunki: być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię świętą i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo lub inna dowolnie wybrana modlitwa). Wymagane jest też wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.