Blisko 20 osób należących do wspólnoty neokatechumenalnej tutejszej parafii otrzymało księgę Liturgii Godzin z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Ceremonia odbyła się 8 grudnia – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – w Nowym Sączu. Stanowiła ona zwieńczenie miesięcznego cyklu katechez wprowadzających do modlitwy.

Rozpoczęty w listopadzie br. etap formacji zwany „Wprowadzenie do modlitwy” podjęło 18 osób należących do wspólnoty neokatechumenalnej. Przez miesiąc uczestniczyły one w katechezach tematycznych, mających uświadomić – jaka powinna być modlitwa. Na zakończenie tego okresu duchowej formacji członkom wspólnoty wręczono brewiarze do codziennej modlitwy. Uroczystości w nowosądeckiej parafii Matki Bożej Niepokalanej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

W homilii pasterz diecezji tarnowskiej mówił o dialogu między rodzicami a dzieckiem, w którym przekazywane są uczucia, emocje, cały system wartości, ból, cierpienie. Słowa te prowadziły do zdefiniowania modlitwy jako rozmowy Boga i człowieka. Hierarcha nazwał modlitwę wejściem w świat Boga. Nawiązując do uroczystości Niepokalanego Poczęcia, ukazał nam przykład Maryi, jako osoby doskonale wsłuchującej się w Słowo, która jest wyczulona na Słowo Boże, ponieważ jest Matką Odwiecznego Słowa.

Kaznodzieja mówił o darze modlitwy brewiarzowej. Całowanie tej księgi porównał do ucałowania osoby kochanej, przez ten pocałunek budzimy Chrystusa, aby w nas żył.

Biskup ordynariusz mówił o poszczególnych etapach modlitwy Psalmami. Uczył, że najpierw należy dobrze odczytać tekst, zrozumieć, odnieść do siebie i niejako iść dalej, aby pojawiła się modlitwa Boga i nasza, dwie historie przenikające się nawzajem i dające poczucie siły.

Na zakończenie homilii biskup życzył, aby modlitwa brewiarzowa pozwalała nam nieustannie trwać w obecności Boga, a nas samych i nasze życie nazwał piątą Ewangelią. (jn)

Fot. Jolanta Nanek