Przed nami nieznany czas 365 dni. Dla chrześcijanina „czas”, to przede wszystkim miłość. „Po tym poznają, że jesteście moimi uczniami” – powiedział nasz Pan – „jeżeli mieć będziecie miłość jedni ku drugim”. Obyśmy jak najwięcej dni mogli zaznaczyć pięknymi gestami miłości – przez słowa i czyny, poprzez uśmiechy i spojrzenia, poprzez obecność wśród innych ludzi, a także przez modlitwę.

Jeszcze raz chcemy spojrzeć na naszą parafię, na kościół parafialny, który przez 30 lat był centrum jej życia duchowego, religijnego, duszpasterskiego, a nawet kulturalnego. Miniony rok był obfity w różne akcje ewangelizacyjne i duszpasterskie, zatem trzeba ponownie wspomnieć o niektórych z nich.

W maju, po raz pierwszy w historii parafii, odbyły się w naszym kościele święcenia diakonatu 12 kleryków, w tym dwóch naszych rodaków. Jedynym i niepowtarzalnym wydarzeniem była peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego. Były misje święte, które niejako przygotowały nas do 30 rocznicy powołania parafii. Materialną pamiątką z tego wydarzenia jest nowy krzyż i na nowym miejscu. Mocnym akcentem minionego roku był srebrny jubileusz powstania domu zakonnego sióstr służebniczek dębickich w naszej parafii i rozpoczęcie budowy przedszkola parafialnego. Te liczne poczynania duszpasterskie ujawniły wielką aktywność naszych parafian, zwłaszcza skupionych w licznych grupach apostolskich. To był zawsze budujący przykład dla innych parafii, nierzadko budzący podziw.

Nasi wierni przy różnych okazjach, głównie podczas kolędy, podkreślają piękno i rozmach liturgii w naszym kościele, z udziałem dużej ilości lektorów i ministrantów. Raduje praca z dziećmi, ostatnio ze sporym ich udziałem w roratach. Widać również dużo dzieci uczestniczących we Mszy Świętej „dziecięcej” w dolnym kościele, z udziałem licznej grupy Dziewczęcej Służby Maryjnej. Cieszy sprawna i ofiarna działalność Caritas, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Akcji Katolickiej, czy aktywna na wielu polach Rodzina Kolpinga.

Parafia jako „wspólnota wspólnot” tylko wtedy działa skutecznie, gdy ma chętnych i zaangażowanych parafian. Tylko dlatego możemy podejmować tyle różnych inwestycji i prowadzić wiele odważnych akcji, że jest zrozumienie i konkretna pomoc fizyczna i finansowa. Za to szeroko otwarte serce na swoją parafię, za ofiarny trud – drogim naszym parafianom serdecznie dziękujemy!

Z nadzieją przyjmujemy tajemnicę nowego roku i ufamy, że nasze sprawne działania doprowadzą do sfinalizowania dzieła budowy przedszkola parafialnego.

Ksiądz Proboszcz i Księża Wikariusze