Jak co roku, 1 listopada, Kościół katolicki uroczyście upamiętnia rzesze znanych i nieznanych świętych. Radujemy się wtedy z faktu, iż wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia, jak również kolejny raz możemy sobie uświadomić prawdę o powszechnym powołaniu każdego z nas do świętości. A już następnego dnia – 2 listopada – w Dzień Zaduszny wspominamy wszystkich wiernych zmarłych.

W tych wyjątkowych dniach – oddawania czci świętym i wspominania zmarłych – będziemy mogli uczestniczyć we wspólnotowej modlitwie w kościele św. Pawła Apostoła oraz na bocheńskich cmentarzach, przy grobach naszych bliskich. Pamiętajmy również o najcenniejszym darze dla naszych zmarłych, jaki możemy zyskać w tych dniach, czyli o odpuście zupełnym. (mg)

 

Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada (niedziela)

Msze Święte: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00
Różaniec za zmarłych wypominanych w kościele parafialnym o godz. 16.30

 

Nabożeństwa na bocheńskich cmentarzach

Procesja różańcowa na cmentarz przy ul. Orackiej wyruszy z bazyliki św. Mikołaja, tuż po Eucharystii o godz. 13.30. W kaplicy na tym cmentarzu zostanie również odprawiona Msza Święta o godz. 15.00. Modlitewne spotkanie na cmentarzu na Łychowie rozpocznie o godz. 14.00 Msza w tamtejszej kaplicy, a następnie procesyjnie zostanie odmówiony różaniec. Natomiast na cmentarzu św. Rozalii modlitwa różańcowa rozpocznie się o godz. 15.30.

 

Dzień Zaduszny 2 listopada (poniedziałek)

Msze Święte: 6.30, 9.00, 16.30, 18.00
Nieszpory w intencji zmarłych w ciągu roku – 17.30

 

Wypominki

Od 1 do 8 listopada wieczorne Msze Święte, a przez cały listopad modlitwę różańcową o godz. 17.30 (w niedziele o 16.30) będziemy ofiarować za zmarłych wypominanych w kościele parafialnym. Całoroczna modlitwa za zmarłych wypominanych w naszym kościele odbywa się w każdą niedzielę przed Mszami – o godz. 9.15 i 12.15.

 

Odpust zupełny za zmarłych

W pierwszych ośmiu dniach listopada możemy uzyskiwać najcenniejszy dar dla zmarłych – ODPUST ZUPEŁNY.
Można go zyskać raz na dzień dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej.

Aby uzyskać taki odpust należy od południa Uroczystości Wszystkich Świętych do północy Dnia Zadusznego nabożnie odwiedzić kościół i odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga lub od 1 do 8 listopada nabożnie odwiedzić cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlić się za zmarłych.

W celu uzyskania odpustu zupełnego dla dusz w czyśćcu cierpiących trzeba również spełnić zwykłe warunki: być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię świętą i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo lub inna dowolnie wybrana modlitwa). Wymagane jest też wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.