W dniach od 20 do 22 grudnia zaplanowano w naszej parafii duchowe przygotowanie do zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia. Odprawione zostaną dodatkowe Msze święte, wygłoszone specjalne kazania,
zaś w konfesjonałach będą czekać spowiednicy.

To swoiste Triduum – przygotowujące nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego – rozpocznie się w 4. niedzielę Adwentu
(20 grudnia). Wtedy będą głoszone okolicznościowe kazania na wszystkich Mszach świętych – również tych dodatkowych
w naszym dolnym kościele (o godz. 9.30 i 11.00). To duchowe przygotowanie będzie kontynuowane w poniedziałek (21 grudnia) oraz we wtorek (22 grudnia) w czasie Mszy świętych z kazaniem o godz. 8.00.

Z kolei w przedświąteczną środę (23 grudnia) będzie możliwość przystąpienia do Spowiedzi świętej, którą przewidziano
w godz. od 10.00 do 12.00 oraz od 15.00 do 20.00. Jednocześnie nasi duszpasterze zachęcają, aby już teraz korzystać
z sakramentu pokuty i pojednania. Pełnią oni bowiem stałe dyżury w konfesjonałach w dni powszednie i w niedziele
na wszystkich Mszach, a w piątki także w czasie popołudniowej adoracji Najświętszego Sakramentu. |KazKo|