Zachęcamy do udziału w akcji wolnych obywateli!

Zakaz zabijania dzieci podejrzanych o choroby genetyczne jest głównym celem obywatelskiego projektu ustawy, który został złożony w Sejmie RP przez komitet „Stop aborcji!”. Ogólnopolska akcja zbierania podpisów poparcia pod tym projektem odbyła się w trzecią niedzielę maja. W naszej parafii Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przeprowadzi ją ponownie 26 maja.

Zasadniczym założeniem tej inicjatywy jest zmiana obowiązującego prawa i odrzucenie wyjątku pozwalającego na aborcję eugeniczną, tj. na zabijanie dzieci zagrożonych nieuleczalnymi chorobami i wadami genetycznymi.

Proponowana zmiana ma zapewnić konstytucyjne prawo do ochrony życia, aby nie było ono różnicowane ze względu na stan zdrowia dziecka poczętego. – Uchylenie dopuszczalności aborcji eugenicznej wydaje się oczywiste w czasie, gdy państwo na mocy Konstytucji (art. 68 ust. 3) ma obowiązek objąć chore dzieci pomocą lekarską, psychologiczną i materialną, zmierzającą do zapewnienia im możliwości rozwoju i integracji społecznej – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Poznaj projekt ustawy   >> kliknij

W ramach przedsięwzięcia – w całości koordynowanego przez świeckich z całej Polski – należy zebrać 100 tysięcy podpisów. Każdy z nich powinien być potwierdzony numerem PESEL. W tutejszym kościele można to uczynić przed i po nabożeństwach w niedzielę, 26 maja. (mg)

 

Więcej na temat inicjatywy   >> kliknij

Świadectwo szczęśliwej matki, która podjęła decyzję godną człowieka   >> kliknij