Rozważania z patronem

W środę, 25 stycznia, Kościół katolicki będzie świętował nawrócenie św. Pawła Apostoła. To święto ma szczególne znaczenie dla tutejszej wspólnoty parafialnej, której blisko 28 lat patronuje Apostoł Narodów. Po raz czwarty temu wydarzeniu będzie towarzyszyło triduum biblijne, w ramach którego wierni będą mogli zgłębić wiedzę na temat życia i nauczania patrona parafii. Triduum rozpocznie się w poniedziałek 23 stycznia, a zakończone zostanie w święto nawrócenia Apostoła Narodów. Przez trzy kolejne dni, podczas Mszy świętych o godz. 18.00, będą gościć z tematycznymi kazaniami kapłani naszej diecezji, wykładowcy tarnowskiej sekcji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W pierwszym dniu triduum […]

Kolędowe zaspokajanie głodu

Blisko 130 dzieci odwiedziło ponad tysiąc mieszkań w ramach ubiegłorocznego kolędowania misyjnego w parafii św. Pawła Apostoła. Zebrana w ramach kolędy kwota 12 560 zł została przekazana na sfinansowanie projektów złożonych przez tarnowskich misjonarzy, pracujących m.in. w Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej, Zambii, Brazylii i Peru. W połowie stycznia kolędę podsumowano okolicznościowymi spotkaniami w parafii oraz w diecezji tarnowskiej. Na terenie tutejszej parafii kolęda misyjna – pod hasłem „Nsatu Nzambi, nsatu kuzaba”, co oznacza „Głód Boga i głód chleba, który cierpią dzieci” – odbyła się 27 i 28 grudnia ubiegłego roku. Udział w niej wzięło 25 grup złożonych ze 192 kolędników (w tym […]

Szopka, która ruchem zachwyca

Jeszcze blisko trzy tygodnie będzie czynna w kościele św. Pawła Apostoła ruchoma szopka bożonarodzeniowa. Największy tego typu ruchomy obiekt w tej części Małopolski jest budowany od początku istnienia tutejszej parafii przez grupę rzemieślników, pod czujnym okiem Eugeniusza Kawalca, którego wspiera Piotr Krężołek. Opracowane przez nich mechanizmy wprowadzają w ruch ponad 100 drewnianych figur, wyrzeźbionych przez Stanisława Opalińskiego. Wszyscy trzej twórcy są naszymi parafianami. Bogactwo szopki stanowią figury z lipowego drewna, przyciągające uwagę widzów swą kolorystyką i ruchem. Przedstawiają one wiele postaci, reprezentujących dawne i współczesne zawody oraz różne stany. Świętej Rodzinie towarzyszą m.in. górnicy solni, kolejarze, strażacy, a także chłopi […]

Mali parafianie o narodzeniu Jezusa

Od północy z 24 na 25 grudnia płynie w świat radosna wieść, że w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel, Pan nasz, Jezus Chrystus… Tę wspaniałą nowinę głoszą przepiękne polskie kolędy, ale również bożonarodzeniowe misteria, opowiadające o narodzinach Jezusa w Betlejem, spisku Heroda, pokłonie pasterzy i mędrców ze Wschodu… Takie właśnie misterium – bożonarodzeniowe jasełka – przygotowały w tym roku dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej parafii – PSP nr 5 i PSP nr 7. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia zaprezentowały one na scenie przygotowanej w dolnym kościele spektakl o narodzeniu Jezusa w Betlejem, przeplatany grą i śpiewem […]

Dziękczynienie za jubileusze małżeńskie

Ponad 130 par małżeńskich z tutejszej parafii świętowało w tym roku okrągłe rocznice zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Dziękczynna uroczystość z udziałem jubilatów odbyła się w kościele parafialnym w święto św. Szczepana, 26 grudnia. Do udziału w uroczystości zostali zaproszeni małżonkowie obchodzący 60-, 50-, 40-, 25- i 15-lecie ślubu. Mszy świętej w ich intencji przewodniczył ks. prałat Stanisław Świątek, ojciec duchowny w tarnowskim Seminarium, a całość uświetnił swoim śpiewem chór parafialny Puellae Sancti Pauli. Małżonkowie obchodzący 60. i 50. rocznicę ślubu otrzymali również imienne listy gratulacyjne od administratora diecezji tarnowskiej biskupa Wiesława Lechowicza. (mg) Galeria zdjęć   >> kliknij

Dziewięciomiesięczny dar modlitwy

Kilkudziesięciu wiernych tutejszej parafii uroczyście zakończyło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego w Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 25 grudnia. Dar kilkumiesięcznej modlitwy, za zagrożone życie poczętych dzieci, parafianie złożyli na ręce kapłanów w czasie Mszy świętej o godz. 9.30. Tegoroczną Duchową Adopcję Dziecka Poczętego – począwszy od 27 marca – podjęło ponad 100 osób. Każda z nich odmawiała codziennie, przez dziewięć miesięcy, jedną tajemnicę różańcową oraz specjalną modlitwę w intencji dziecka, którego życie było zagrożone. To bezinteresowne i osobiste dzieło stanowi również modlitewną pomoc dla ludzi cierpiących z powodu grzechu aborcji. (mg)

Boże Narodzenie 2011

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami!   Prawda niewyobrażalna a jednak realna, że Bóg Stwórca Wszechświata stał się człowiekiem po to, aby człowiek został ubóstwiony. To chrześcijańskie święto przeżywane nade wszystko w gronie rodzinnym wyzwala w nas tyle ukrytego dobra. Jego fundamentem jest Boża Miłość, która szerokim strumieniem rozlewa się w sercach ludzi, którzy wierzą. Niech ta Miłość ogarnia całe nasze życie – rodzinne, społeczne, zawodowe nie tylko przez te najbliższe wyjątkowe święta, niech zamienia nas w ludzi Bożego formatu. A Kościół, który jest naszym domem, niech uświęca każdy nasz dobry czyn przez dary Bożego Słowa i Sakramentów.                                                                                                                                                                 Duszpasterze

Dzieci dzieciom kolędują

W drugim dniu świąt Bożego Narodzenia – 26 grudnia – podczas Mszy świętych o godz.: 8.00 i 9.30 w naszym kościele odbędzie się uroczyste rozesłanie kolędników misyjnych. Kolęda zostanie przeprowadzona 27 i 28 grudnia w godz.: od 15.00 do 18.00. Jej tegoroczne hasło brzmi: „Nsatu Nzambi, nsatu kuzaba”, co oznacza „Głód Boga i głód chleba, który cierpią dzieci”. W domach i mieszkaniach naszej parafii pojawią się pięcioosobowe grupy dzieci wraz z opiekunami, którzy będą posiadać upoważnienie od księdza proboszcza. Ofiary przy tej okazji składane zostaną przekazane na sfinansowanie projektów złożonych przez tarnowskich misjonarzy, pracujących w krajach afrykańskich, Brazylii i Peru. Do Diecezjalnego Dzieła […]

Przybyli nowi lektorzy

Blisko 60. nowych lektorów wzbogaciło Liturgiczną Służbę Ołtarza w parafiach dekanatu Bochnia Zachód. Błogosławieństwa udzielił im ks. infułat Władysław Kostrzewa, podczas uroczystej Mszy świętej, która odbyła się 14 grudnia w kościele św. Pawła Apostoła. W tutejszej parafii słowo Boże będzie czytać kolejnych 5. młodzieńców. W czasie uroczystości nowym ministrantom słowa Bożego towarzyszyli kapłani z poszczególnych parafii dekanatu, licznie zgromadzona Liturgiczna Służba Ołtarza, a także rodzice. Obrzęd błogosławieństwa był zwieńczeniem kursu lektorskiego, w którym uczestniczyło 56. młodzieńców, pragnących czytać słowo Boże przy ołtarzu. Zgłębiali oni tajniki liturgiczne, poznawali prawidła fonetyki i poprawnego czytania, zgłębiali swoją duchowość przez elementy formacji ascetyczno-biblijnej. Zdobyte umiejętności i wiedzę będą mogli z […]

Ofiarom stanu wojennego. Koncert De Press

Modlitwę, koncert muzyczny, prezentację filmów dokumentalnych, wykłady i wspomnienia wpisano w program bocheńskich obchodów upamiętniających 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Kolejną rocznicę tego wydarzenia będziemy obchodzić w ramach Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, który od dziewięciu lat ma charakter święta państwowego. 13 grudnia 1981 r. – to data jednego z najbardziej dramatycznych wydarzeń w naszym kraju. Wprowadzony w tym dniu stan wojenny był odpowiedzią komunistycznych władz PRL na solidarnościowy zryw w sierpniu 1980 r. Nastąpiły wtedy aresztowania i internowania działaczy NSZZ „Solidarność”, wprowadzono godzinę milicyjną i zakaz zgromadzeń, wyłączono telefony, zawieszono działalność instytucji kultury oraz zamknięto prawie wszystkie […]