Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego
dotyczące uczestnictwa wiernych we Mszach Świętych i nabożeństwach

 

W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach,
serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa we Mszach Świętych i nabożeństwach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych.

Ponadto z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej
w niedziele i święta nakazane. Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

• osób w podeszłym wieku,
• osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura),
• osób, które czują obawę przed zarażeniem COVID-19.

Znoszę również wszelkie ograniczenia dotyczące celebrowania chrztów, pogrzebów, Mszy Świętych w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych oraz ograniczenia dotyczące posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Zachęcam do modlitwy o ustanie pandemii szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana
i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy.

      † Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

 
Tarnów, 29 maja 2020 roku

 

Źródło fotografii na stronie głównej   >> zobacz