Prawda o narodzeniu Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, jest tak brzemienna w skutkach, że po ludzku staje się niewyobrażalna. Nie tylko, że od tego momentu liczy się era nowego cywilizowanego świata, ale co najważniejsze człowiek podąża ku zbawieniu, ku wiecznej szczęśliwości. Tak chciał Bóg, który kocha człowieka takim jakim jest, bez zastrzeżeń, w jego szlachetności, ale i słabości, grzechu, a nawet podłości.

Ta odwieczna prawda zachwyca miliony wyznawców Chrystusa swoim pięknem, świeżością i młodością.
W naszej parafii przybliżamy ją na różne sposoby od 33 lat.

Tego zachwytu Bożą Ewangelią, ciągłego podążania za Chrystusem i tej prawdziwej radości, którą można zdobyć tylko wtedy, gdy się wierzy i kocha naszego Pana – życzymy naszym Parafianom i wszystkim Gościom, którzy razem z nami przeżywają dzisiaj w tej świątyni swoje i nasze Boże narodzenie.

A my, duszpasterze parafii św. Pawła Apostoła, chcemy razem w Wami poprzez modlitwę, głoszone Słowo Boże i dzieła miłosierdzia, iść wytrwale w pielgrzymce wiary przez kolejny rok kalendarzowy.

Ksiądz Proboszcz i Księża Wikariusze