Kolejną Wigilią w naszym życiu rozpoczęliśmy świętowanie tajemnic Bożego narodzenia.
To chrześcijańskie święto, które przeżywamy głównie w gronie rodziny,
wyzwala w nas uczucia życzliwości, dobroci, opanowania i wdzięczności.

Fundamentem tej Bożej i ludzkiej radości jest wiara, że Bóg jest Miłością.
Niech ona ogarnia nasze życie, wszelkie troski, ale i sukcesy,
a nas samych zmienia w ludzi Bożego formatu.

Tylko głęboka wiara ukazuje wartość i piękno życia z Bogiem.
Pielęgnujmy i rozwijajmy ją, szczególnie w przeżywanym obecnie Roku Wiary.

My, duszpasterze parafii św. Pawła Apostoła, jesteśmy z Wami w tej pielgrzymce wiary
przez modlitwę, głoszone słowo Boże i dzieła miłosierdzia.

 

Ksiądz Proboszcz
i Księża Współpracownicy