Zakończyliśmy oficjalnie kolędę. Odwiedziliśmy wszystkich wiernych, należących do naszej parafii.

Zdecydowana większość parafian utożsamia się ze swoją wspólnotą, jest dumna z osiągnięć duszpasterskich, a także ze swojego kościoła. Spora część jest jednak obojętna religijnie, ograniczając swoje praktyki tylko do kilku świąt w roku i ewentualnego przyjęcia niektórych sakramentów. Marginalna jest grupa naszych parafian, którzy przestali praktykować, choć wcześniej przyjęli podstawowe sakramenty święte – ci zdecydowanie odmówili przyjęcia księdza po kolędzie.

Wyraźnie widać, że liczba parafian się zmniejszyła. Na przestrzeni 20 lat ubyło nas ponad 2 tysiące. Powodów jest kilka: wielka emigracja za granicę, mała ilość dzieci, zmiana zamieszkania i niestety zwiększona liczba zgonów.
Sporo jest także pustych mieszkań.

W rozmowie wyczuwało się autentyczną życzliwość wobec prowadzonych akcji i inwestycji – widoczna była radość z tego powodu. Szczególnie podkreślano trafność i potrzebę budowy przedszkola. Nadal zaznacza się różnorodność i wielość działań duszpasterskich, piękno liturgii w naszym kościele, z imponującą liturgiczną służbą ołtarza.

Dziękujemy za troskliwe i życzliwe uwagi dotyczące parkowania przy kościele oraz co do całodziennego i beztroskiego pozostawiania w tygodniu samochodów na parkingach kościelnych, mimo tablic informacyjnych. Zauważalna jest również troska o lepszy śpiew w kościele, czy też uwagi o zachowaniu małych dzieci w kościele.

Dziękujemy za życzliwość, z jaką nas przyjmowaliście, za owe uwagi, za podkreślenie naszej pracy kapłańskiej i za złożone ofiary. Wszystkim przyjmującym nas składamy serdeczne Bóg zapłać!

Naszą wdzięczność chcemy wyrazić także przez ofiarę Mszy Świętej, którą będziemy sprawować w intencji was wszystkich, w środę (28.01) o godz. 18.00.

                    Ksiądz Proboszcz i Księża Wikariusze

 

* Jeżeli ktoś z parafian chciałby odwiedzin kolędowych księdza, to będzie taka możliwość w najbliższe dni – poniedziałek, wtorek  i środę, po wcześniejszym zgłoszeniu w zakrystii lub kancelarii.