W dniach od 19 do 21 listopada 2010 r. na terenie parafii odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne, poświęcone Eucharystii. Prowadził je ks. dr Jan Mikulski wraz z Anną i Jackiem Nowakami z Dębicy, przy wsparciu animatorów Domowego Kościoła z różnych stron kraju. Trzydniowe rekolekcje, zorganizowane przez działające przy naszej parafii Kręgi Domowego Kościoła, zgromadziły kilkuset parafian oraz wielu gości, wśród których był biskup Wiesław Lechowicz.

Zasadnicze spotkania odbywały się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 2 na osiedlu Niepodległości. Tam był czas na konferencje, spotkania panelowe oraz modlitwę zbiorową i indywidualną. Każdego dnia uczestnicy rekolekcji udawali się do kościoła parafialnego, aby wziąć udział we Mszy św., stanowiącej centralny punkt programu. (mg)