W dniach 23 i 24 października 2010 r. w parafii odbyła się czwarta wizytacja kanoniczna, przeprowadzona przez biskupa Wiesława Lechowicza.

W pierwszym dniu hierarcha spotkał się z różnymi grupami apostolskimi: Liturgiczną Służbą Ołtarza, szafarzami Komunii św., Kręgami Rodzin, Caritas, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, Akcją Katolicką, Rodziną Kolpinga, Neokatechumenatem i pracownikami Poradni Rodzinnej. Biskup odwiedził także chorych w ich domach oraz przewodniczył spotkaniu Rady Duszpasterskiej, z udziałem radnych wszystkich kadencji. W sobotni wieczór biskup Lechowicz odprawił Mszę św., koncelebrowaną przez kapłanów dekanatu Bochnia Zachód, w czasie której blisko stu młodym ludziom udzielił Sakramentu Bierzmowania.

Podczas niedzielnych Mszy św. hierarcha wygłaszał kazania, a na jednej z nich oficjalnie zakończył wielomiesięczną peregrynację znaków wiary – ikony św. Pawła Apostoła i Biblii wśród rodzin parafii. Biskup spotkał się i modlił się również z: Różami Ojców i Matek, nauczycielami, siostrami zakonnymi i grupami dziecięcymi. Na zakończenie swojej wizyty dokonał wpisów do ksiąg kancelaryjnych. (mg­)