W parafii zakończyła się wizyta duszpasterska. Pozwoliła nam ona nieco odświeżyć obraz naszej wspólnoty wierzących. W czasie rozmów wybrzmiała słuszność budowy parafialnej ochronki oraz odnoszono się do problemu parkowania samochodów na terenie przykościelnym.

Rodziny, które odwiedziliśmy, przyjmowały nas z otwartością, taktem i kulturą. Widoczna u nich była radość i duma z przynależności do swojej parafii. Często podkreślano liczne inicjatywy duszpasterskie w naszej wspólnocie, jak też wyrażano zadowolenie z różnych inwestycji przy kościele. Potwierdzano celowość zbudowania przedszkola i radość z jego dynamicznego funkcjonowania.

Były także troskliwe uwagi i propozycje odnośnie różnych działań. Co rusz zwracano uwagę na problem parkowania samochodów przy kościele. Mimo, że mamy najwięcej miejsc parkingowych spośród wszystkich bocheńskich parafii, to jednak przy zwiększającej się liczbie samochodów są one niewystarczające. Tym bardziej, że niektórzy kierowcy uczynili sobie przy kościele miejsce nawet wielodniowego, z niedzielą łącznie, pozostawiania samochodu.

Mimo, że liczba parafian zdecydowanie zmalała, to jednak większość, w porównaniu z ubiegłym rokiem, przyjmowała nas po kolędzie. Oczywiście jest marginalna grupa, która zdecydowanie odmówiła przyjęcia księdza, co zdarzało się w blokach. Na ulicach w indywidualnym budownictwie przyjęto nas prawie w stu procentach.

Dziękujemy za życzliwość, z jaką Parafianie nas przyjmowali, a także za złożone ofiary. Bóg zapłać!

Ksiądz Proboszcz i Księża Wikariusze