Święta Katarzyna Aleksandryjska
Wspomnienie: 25 listopada

Na temat św. Katarzyny Aleksandryjskiej wiemy tak naprawdę bardzo niewiele. Wokół jej postaci powstało natomiast dużo legend. Według znanych dotychczas świadectw – św. Katarzyna pochodziła z Aleksandrii, stolicy Egiptu. Była osobą bardzo zamożną i wykształconą. O jej rękę daremnie ubiegali się najznamienitsi obywatele miasta, gdyż Katarzyna złożyła
ślub dozgonnej czystości.

Poniosła śmierć męczeńską w wieku 18 lat. Otwarcie krytykowała prześladowania chrześcijan i postępowania cesarza Maksencjusza lub Maksymiana, którego żonę nawróciła na chrześcijaństwo. Wyrok śmierci zapadł po dyspucie religijnej,
w której Katarzyna okazała się bieglejsza od pięćdziesięciu mędrców niechrześcijańskich, część z nich nawracając. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy cesarz skazał Katarzynę na śmierć po torturach; odstąpiono od łamania kołem
po zniszczeniu narzędzia tortur przez anioła i wyrok wykonano przez ścięcie. Wśród najstarszych autorów, wspominających Katarzynę, byli m.in. święty Rufin i Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej.

Święta Katarzyna stała się patronką wielu miast, uczelni (m.in. Sorbony) i świątyń. Jest patronką zakonu katarzynek,
Nowego Targu, Dzierzgonia, uniwersytetów, różnych zawodów (m.in. adwokatów, bibliotekarzy, drukarzy, filozofów chrześcijańskich, kolejarzy, młodych dziewcząt, studentów i uczonych).

Wspomnienie liturgiczne obchodzone jest co roku w Kościele katolickim 25 listopada.

Jej atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus, filozofowie, gałązka palmowa, koło, na którym była łamana,
korona w ręku, krzyż, księga, miecz, piorun.

W ikonografii często przedstawiana jest w koronie, z palmą męczeństwa w dłoni i kołem do łamania kości
(czasem jeszcze z książką i mieczem). Ukazywana jest też podczas mistycznych zaślubin z Chrystusem
lub w więzieniu, w obecności Chrystusa. W okresie gotyku oraz renesansu często występuje razem ze świętymi
– Barbarą, Dorotą i Małgorzatą. |oprac. ks. Maciej Igielski|

ŹRÓDŁA:
W. Zaleski, „Święci na każdy dzień”, wyd. Salezjańskie.
Http://www.grybow.parafia.info.pl/?p=main&what=10.

Fotografia na stronie głównej   >> zobacz