Jak pamiętamy, biskup tarnowski Andrzej Jeż w pierwszym dekrecie, wydanym w związku z zagrożeniem epidemicznym w naszej Ojczyźnie, napisał m.in.: „Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych
i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam także wiernych świeckich, aby w łączności
z duchownymi modlili się w tych intencjach”.

Dotychczas my, kapłani i siostry zakonne, modliliśmy się w tych intencjach w naszych domowych kaplicach. Wiemy, że łączyliście się z nami w waszych wspólnotach rodzinnych. Jesteśmy też przekonani, że Bóg przez Maryję czuwa nad nami, czuwa
nad Polską, nad naszą diecezją, nad naszym miastem, naszą parafią i wszystkimi, którzy ją tworzą.

Od V niedzieli Wielkiego Postu, my, kapłani wraz z naszymi siostrami służebniczkami, modlimy się w kościele parafialnym.

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do włączenia się – przez transmisję internetową – we wspólny różaniec, odmawiany przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie, w którym gorąco polecamy Bogu przez Maryję te intencje, które wskazał nam pasterz naszej diecezji, a które są tak bliskie naszemu sercu.

Na zakończenie tej modlitwy możemy otrzymać błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i w duchowej łączności
odśpiewać Apel Jasnogórski.

Niech naszej wspólnej modlitwie towarzyszą słowa, którymi Dzieje Apostolskie opisują życie pierwszych chrześcijan:
„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). |ks. Proboszcz|